Om os

Stensballe Harmonika klubs underholdningsorkestre

spiller glad musik, a lá giro 413.


   Harmonikaorkestret underholder med dejlig harmonikamusik, og spiller op til fællessang og dans.


Vi underholder bl.a. ved:

   - Private arrangementer

   - For vore ældre medborgere på plejehjem

   - For diverse pensionist- og støtteforeninger

   - Dansearrangementer

   - Middagsunderholdning

 


Honorar:

      Vi beregner os et mindre honorar til dækning af vore kørselsudgifter.


Vi har 2 grupper / orkestre:

   - Ét på 9 mand

   - Det store orkester på op til 18 musikanter.


Sanghæfter:

      Vi medbringer ca. 70 sanghæfter, med store tekster, så vore ældre medborgere

      har mulighed for at synge med på de gode gamle melodier.